Ceny energií

28.02.2023

 Karel Chládek, radní města a vedoucí pracovní skupiny pro energie

V tomto článku bych vám chtěl představit některé kroky a vize v oblasti cen energií. Naší snahou a prioritou po celosvětové krizi s energiemi je udělat město Benešov v oblasti energií maximálně soběstačným s přijatelnou cenou pro odběratele.

Rozdělme energie na tepelné a na elektrické.

Dodavatelem tepelné energie jsou u nás MTZ Benešov, s. r. o., které byly v roce 2022 nuceny reagovat na cca čtyřnásobný nárůst cen plynu oproti roku 2021 a musely zvýšit cenu tepla z cca 600 Kč/GJ na cca 1.250 Kč/GJ. S ohledem na další očekávaný nárůst nákladů pro obyvatelstvo na rok 2023, kdy i přes fakt tzv. zastropování cen došlo fakticky meziročně k dalšímu nárůstu cen plynu a s tím i nutné ceny tepla (na cca 1.670 Kč/GJ), rozhodla rada města o tom, že společnost cenu navyšovat zpětně nebude a ztrátu uhradí z kladných výsledků minulých let. Tímto rozhodnutím ušetří průměrný byt cca 1.500 Kč a městské organizace jako jsou školy a školky statisíce Kč na vyúčtování roku 2022, čímž se zmírní jeho očekávaný nepříznivý dopad.

Další drobný krok pro obyvatele je pravděpodobné snížení cen tepla vzhledem k celosvětovému začínajícímu poklesu cen plynu. Konkrétní čísla budou známa po ukončení topné sezony 2022–2023. Možná někdo namítne, že některé teplárny mají nižší cenu za 1 GJ tepla. Je to tím, že mají i jiné tepelné zdroje než plyn, např. uhlí, biomasu apod. Nejlepším zdrojem tepla by byla ekologická spalovna, o které se také v energetickém mixu uvažuje. Tím by se vytvořil energeticky zajímavý kruh, ekologická likvidace odpadu – vytvoření tepelné a elektrické energie.

Provozování výroby a distribuce elektrické energie je v Benešově zatím v plenkách. Fotovoltaická solární elektrárna (dále jen FVE) je zabudovaná na budově Technických služeb Benešov a MTZ Benešov mají 2 kogenerace na výrobu el. energie a prodej (E.ON), které snižují náklady na výrobu tepla. V současné době je v rozpočtu města navržená investice na FVE základních škol Dukelská a Jiráskova. Zpracovávají se také podklady pro FVE na zimní stadion a plavecký bazén, které spadají pod Městská sportovní zařízení Benešov. Naším úkolem je veškeré FVE na městských budovách zařadit do tzv. komunitní energetiky.

Co to je komunitní energetika?

To jsou energetická společenství, jejichž členové budou mezi sebou navzájem moci sdílet energii, kterou si vyrobí. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu energetického zákona, která má usnadnit rozvoj komunitní energetiky. Novela se má projednávat v létě a v platnost má přijít v lednu 2024. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství, a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Výrobu elektřiny ze solární elektrárny, kterou si obec pořídí a provozuje, napojí na místní distribuční síť. Elektřinu, kterou vyrábí, pak může dodávat vybraným odběratelům zahrnutým do energetického společenství – primárně školám, sportovním halám, školkám a dalším. Takto vyrobená elektřina může členům energetického společenství nahradit část jejich spotřeby elektřiny, a tím uspořit finanční prostředky na jiné aktivity. 

Názorný příklad ilustrace využití el. energie, samozřejmě na provoz pro celou obec (více budov). - zdroj E.ON