Lidé

Mgr. Jakub Hostek

místostarosta města Benešov

Je mi 38 let, pracuji jako bezpečnostní ředitel a prakticky celý svůj život jsem Benešák jako Vy. Každý den žiju ten samý Benešov, co žijete Vy. Žijí ho i moje dcery a přítelkyně a neměnili bychom.

Budu pokračovat v práci v rozvoji nových sportovišť. Budu se věnovat problematice sociálních služeb, jejich podpoře a správnému fungování. Změním pravidla užívání městských bytů tak, že město podpoří nájemníka bytu, pokud bude mít zájem městský byt rekonstruovat.

Benešov je krásné místo a jsem připraven pracovat dál na tom, abychom spolu naše město zvelebovali.

Karel Chládek

radní města Benešov

Jsem benešovským rodákem. Mezi lety 1980-1990. jsem přerušil studium na vysoké škole v Plzni obor jaderná fyzika a chtěl jsem převést teorii života do praxe. Od tohoto období do současnosti jsem měl možnost založit a realizovat spoustu projektů, které jsem zdárně dokončil.

Mám rád práci, která je za mnou vidět a některé projekty jsou i v Benešově. Z tohoto důvodu jsem přijal nabídku kandidovat do zastupitelstva Města, kde bych se pokusil realizovat a dokončit některé projekty pro příští generace.

Týká se to především ekono-mického využití nemovitostí na kulturu, bydlení, podnikání apod. Jedním z velkých projektů je realizace a propojení Benešova s Konopištěm podjezdem, aby všichni občané mohli v klidu užívat zámecký park a naopak turisté měli důvod zavítat i do našeho města.

Moje heslo zní "Konopiště je srdcem Benešova".

RNDr. Ondřej Pešek

radní města Benešov

Jmenuji se Ondřej Pešek a jsem zakládajícím členem Benešov pro život. Jsem rodilý Benešák a dlouhodobě sleduji rozvoj města. Jsem vystudovaný geograf v oboru sociální geografie a regionální rozvoj (Univerzita Karlova) a geografie pro veřejnou správu (Jihočeská univerzita). Pracuji na Ministerstvu pro místní rozvoj a věnuji se územnímu a strategickému plánování, regio-nálnímu rozvoji, dopravě, urbanismu, (modro)zelené infra-struktuře a školství, vzdělávací infrastruktuře. Mým hlavním zaměřením jsou evropské dotace a mám zkušenosti s jednáním na úrovni obcí a měst, krajů i státu.

Mgr. Šárka Hájková

zastupitel města Benešov

Jsem benešovská patriotka. V Benešově jsem se narodila a žiji v něm téměř nepřetržitě již 45 let. Po studiích na benešovském gymnázium jsem vystudovala právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Působila jsem jako právník ve státní správě, ale i v soukromé sféře. Mezi mé koníčky patří společenský tanec, v zimě lyžování a v létě cyklistika nebo turistika. V Benešově mě můžete potkat na procházce s naší jezevčičí slečnou.

Benešov mám moc ráda, a proto zde i vychovávám svého dvanáctiletého syna, který již také studuje na zdejším gymnáziu a který je velmi úspěšným členem klubu SKP judo Benešov.

Ing. Jindřich Bulan

zastupitel města Benešov

Jsem rozený Benešák s chutí pomáhat druhým a spolupodílet se na rozvoji našeho krásného města s jeho okolím. Ať už jako sportovec, muzikant či policista. S manželkou Veronikou vychováváme děti Kristýnku a Vojtíška. Pojďme společně měnit sny v realitu...

Mgr. Hana Mikulcová


Přes 30 let pracuji ve školství jako učitelka. Mám VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika pro 1. st. ZŠ i speciálních ZŠ. Jsem mentorem a školním metodikem prevence.

V současné době jsem zástupkyní ředitele pro 1. stupeň ZŠ. Několik let jsem členkou Pedagogické komory z.s., kde jsem zástupkyní koordinátora speciálních pedagogů. V Pedagogické komoře se věnuji problematice revize inkluze. Jsem také členkou speciálních pedagogů ASP ČR.

Chtěla bych v Benešově přispívat k dalšímu rozvoji města ve prospěch obyvatel. Prioritou je pro mě rozvoj a podpora škol a dalších zařízení pro děti.

Jan Hrachovský


V Benešově žiji 41 let a z toho se polovinu života pohybuji v oblasti gastronomie a kultury. Mám na starost tři provozy, kde koordinuji několik profesních činností.

Celý život se také věnuji sportu, a proto bych chtěl městu Benešov nabídnout své zkušenosti v těchto oblastech. Dále bych se chtěl věnovat bytové problematice.


JUDr. Petr Živnůstka


V Benešově jsem se narodil a žiji zde celý svůj život. Jsem advokátem v největší advokátní kanceláři v Benešově, s kterým jsem tak zcela spojil i svůj profesní život, v jehož rámci se snažím pomáhat zdejším obyvatelům.
Při své práci se pohybuji po celém území České republiky, kde nabírám zkušenosti a zajímavé poznatky o rozvoji jednotlivých měst. V Benešově vidím velký potenciál pro rozvoj, který dle mého názoru zůstává doposud nevyužit.
I z toho důvodu jsem se historicky podílel na založení Hokejové akademie Tomáše Hertla TH48, která letos již popáté přivedla na Zimní stadion v Benešově mládežnické hokejisty a hokejistky, kteří měli možnost trénovat s hvězdami NHL.
Můj zájem o sport, gastronomii a obecně kvalitu života ve městě mě vedl k úvahám o větším zapojení do dění v Benešově. Nakonec jsem byl osloven skupinou podobně smýšlejících lidí a věřím, že právě kvalitní tým našeho sdružení nezávislých kandidátů má co městu nabídnout.

MUDr. Jakub Seemann


V Benešově jsem se narodil a žiji zde celý život. V roce 2001 jsem ukončil studium na 1. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze, obor stomatologie. Od roku 2004 provozuji soukromou stomato-logickou praxi a v roce 2012 jsem založil privátní stomatologickou kliniku SenzaDent Benešov s.r.o.
Co se týká vedení našeho města, rozhodně se nedomnívám, že je všechno špatně. Myslím si, že se Benešov celkem rozvíjí a rozhodně je velmi příjemné místo pro život. Vždy se ale dá něco zlepšit a abych mohl navrhovat nějaké změny, budu se muset nejprve seznámit se současným stavem. Pokud bych měl uvést nějaké konkrétní téma, chtěl bych se zaměřit na bytovou problematiku Benešova. To znamená, jak co nejlépe využít stávající bytový fond a zároveň co nejvíce přispět k výstavbě nových bytů.
Dále bych se chtěl zasadit o rekonstrukci asfaltové cesty přes konopišťský park. Jsem pře-svědčen, že hlavní cesta od brány parku k zámku by si už opravit skutečně zasloužila a mohl by zde vzniknout pruh pro cyklisty, případně pro sportovce na in-line bruslích.

Jaroslav Němeček

 

V Benešově žiji celý svůj život, základní školu jsem vychodil na Dukelské, střední školu jsem absolvoval v Benešově na ISŠT.

Můj profesní život je spojený s autoprůmyslem, prodejem náhrad-ních dílů a službou pro zákazníky. V tomto oboru jsem se naučil komunikovat s lidmi a naslouchat jejich potřebám.

Z osobního života byla a je rodina na prvním místě. Vzdělání, zdraví a štěstí mých dvou dětí je to nejdůležitější.

V roce 2020 v době covidu jsem založil facebookovou skupinu "Benešovsko tleská'' , která pomáhala a pomáhá občanům a dětem na Benešovsku. Vznikla tak komunita, která propojila celé Benešovsko.

Jelikož jsem rodilý Benešák, tak jsem vždy zjišťoval veškeré dění v našem městě a okolí, a případně nabídl svou pomoc. Proto jsem vstoupil do sdružení Benešov pro život, kde nás spojují stejné ambice a vize pro lepší budoucnost.

Rád bych přispěl do rozvoje a vytváření dalších projektů, aby se město Benešov stalo moderním a bezpečným místem pro život všech generací.

Mgr. Bc. Marie Brilová MBA


Je mi 52 let a jsem nejen manželkou a matkou, ale i několikanásobnou babičkou. Na což jsem náležitě pyšná. V Benešově žiji přes třicet let a jako město mi přirostl k srdci. Je to krásné město, na kterém mi záleží. Má vlastně všechno co je k životu potřeba v dosažitelné vzdálenosti a přitom je docela blízko Praze, takže se dá celkem dobře dojíždět do práce, za zábavou, za kulturou.

Většinu svého pracovního života jsem strávila v benešovské nemocnici a vždy to byla a vlastně pořád je moje srdcová záležitost. Za téměř třicetiletou pracovní zkušenost v nemocnici jsem měla možnost být u jejího rozvoje a prošla jsem jí od svého úplného pracovního začátku až po roli ve vedení nemocnice. Stále zůstávám věrná managementu ve zdravotních službách, ale zabředla jsem i do sféry sociálních služeb.

 Jsem člověk, kterému záleží na tom co dělá a jaké jsou za ním výsledky. Ne vždy se vše povede podle představ, ale je důležité přiznat chybu, poučit se a jít dál. Na čem mi nejvíce v životě záleží je moje rodina, prostředí a společnost, ve které žijí a vyrůstají moje vnoučata. Jsem pro přátelský a bezpečný život v Benešově.

Mgr. Michal Franěk


Při práci učitele chci, aby děti měly lepší budoucnost, aby byly v pohybu a hrály fér.

V "Benešově pro život" vidím partu nadšených odborníků z různých profesí, kteří mají velkou snahu udělat z našeho města místo pro dobrý život.

Místo, kde budeme mít všichni lepší budoucnost, věci se budou hýbat a bude se hrát fér.

Mgr. Soňa Veisová


Narodila jsem se v Benešově a žiji tu už 63 let. Vystudovala jsem místní gymnázium a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Celý život jsem pracovala ve školství jako učitelka na základní a střední škole, později jako zástupkyně ředitelky a ředitelka střední školy. V současné době jsem v důchodu. Jsem lokální patriotka, zajímám se o vše, co se v Benešově děje. Není mi lhostejné, jak Benešov v poslední době upadá, zejména co se týče architektury, zeleně, nepořádku a dopravních zmatků. Chtěla bych přispět k řešení problémů, které se týkají právě těchto oblastí, a samozřejmě bych se ráda věnovala i školství a kultuře.

Jan Verner


Před 45 lety jsem se v Benešově narodil a s tímto městem je spojen celý můj život.

Je to domov a krásné místo, na kterém mi záleží, a do kterého se z každé cesty rád vracím.
Proto se chci společně se sdružením "Benešov pro život" podílet na rozvoji a zvelebování našeho Benešova u Konopiště včetně jeho okolí.

Michaela Gubišová


Benešov je mým rodným městem. Žiji zde 35 let, mnoho věcí se změnilo a ne vždy k lepšímu. Záleží mi na tom, kde budu a za jakých podmínek budu, vychovávat mé tři děti. Už mě nebaví jen přihlížet, jak nám z města mizí zeleň a místo parků vyrůstají obytné zóny. Proto s tím musíme už něco dělat. Držím se hesla, že kvalita života se skrývá v drobných věcech. Ráda bych se zasadila o lepší úklid ulic a zelených ploch, které mnohdy vypadají jako smetiště, a současně se zasadila o opravy chodníků a lepší přístup k nim. Propojme mladší generaci se seniory, kdy mnohým rodinám chybí babička či dědeček a naopak, jim zase vnoučata, které by rádi pohlídali.

Václav Edr


Je mi 71 let a od roku 1973 jsem Benešák. Jsem také táta a především děda. Přeji si, aby se naše vnoučata měla lépe a mohla žít v krásném městě.

V nejbližším období čekají město Benešov velmi náročná řešení při zajištění jeho energetických potřeb. Chtěl bych, svými dlouholetými technickými zkušenostmi v tomto oboru, přispět k řešení energetiky v Benešově.

Benešov je hezké město. Společně ho udělejme ještě lepší pro všechny jeho obyvatele.

Jan Šípek


Žiji v Benešově celý život, vychovávám s manželkou tři děti a chci, aby byl Benešov hezké a bezpečné město.

Martin Hlinka


S drobnými pauzami jsem Benešákem již přes 40 let. Většinu svého profesního života se pohybuji v oblasti controllingu a plánování. V současné době se doma se ženou staráme o tři malé budoucí daňové poplatníčky.

Myslím si, že Benešov je již nyní dobrým místem pro život a má našlápnuto být skvělým místem pro život. K tomu ještě dle mě některé zásadní věci chybí a nikdo je za nás nedotáhne.

Přál bych si, aby se Benešov stal skutečně moderním kompaktním městem pro život. Městem více zeleným a napojeným na okolní přírodu, poskytující kvalitní občanskou vybavenost od vzdělání až po volnočasové aktivity. Rozhodně by si také zasloužil být městem hezčím jak architektonickou koncepcí, tak třeba i odbouráním reklamního smogu. 

Emil Macků


Žiji v Benešově většinu svého života a jako rodič považuji za zásadní bezpečnost, podporu mládežnického sportu a příjemné prostředí pro život.

Vlastimil Bejbl


Je mi 25 let a jako pořadatel sportovních a kulturních akcí se chci aktivně podílet na životě v Benešově v těchto oblastech. Chci do Benešova přinést více kulturního i sportovního vyžití.

Lukáš Volšický


Od mládí jsem se věnoval Freestyle motocrossu a díky tomu jsem měl možnost, se účastnit nejrůznějších sportovních i kulturních událostí po celém světě. Nyní se podílím na pořádání sportovních a kulturních akcí, o které bych rád obohatil i naše město Benešov. 

Mgr. Tereza Lípová


V Benešově trvale žiji teprve šest let. Město odjakživa představovalo kulisu mého dospívání, sportování i studia. Spolu s manželem a dvěma malými dětmi nyní pobýváme v klidné městské části a díváme se na Benešov právě z perspektivy mladé rodiny. Mým předním zájmem proto je městské dění, zázemí a možnosti pro rodiny s dětmi, jakožto i vzdělávání a sportovní vyžití. Zároveň, jako absolvent Univerzity Karlovy v oboru marketingu, sleduji komunikaci města směrem k jeho obyvatelům. Kvituji, když vedení města upřímně sdílí to, co se povedlo, ale i to, co se nepovedlo. A právě otevřenou komunikaci, nápaditost, slušnost, ohleduplnost a poctivost, spolu s odpovědnou prací všech lidí ve vedení města považuji za klíčové faktory k efektivnímu řízení. K nezávislému hnutí "Benešov pro život" jsem se připojila s myšlenkou, že bych se do takového řízení chtěla aktivně zapojit, a spolu s dalšími kandidáty udělat maximum pro to, aby bylo město příjemným místem pro život - a to pro nás i budoucí generace.

Jan Kalina


Narodil jsem se v Benešově, je to můj domov a mám to zde velmi rád. O veřejné dění se zajímám již několikátým rokem a nejsem úplně spokojený se stylem a komunikací současného vedení města. V minulých letech jsem spolu-pracoval na přípravě projektu benešovského skateparku a pomohl připravit podklady pro získání dotace. Jednání nebyla vůbec jednoduchá, ale člověk to nesmí vzdát. Vše dobře dopadlo a nový skatepark by měl v areálu Sladovka již v roce 2023 doplnit další krásná, již postavená sportoviště.

Myslím, že hlavně poslední roky dokázaly, že sport a aktivní život je velmi důležitý pro naše zdraví a v jeho rozvoji v našem městě bych rád pokračoval. Spousta věcí není samozřejmostí a za vším stojí práce. Tu je potřeba dělat slušně, odpovědně a poctivě.

Ing. Josef Vašek


Celý svůj profesní život se věnuji technologiím, zejména IT a telekomunikacím. V Benešově jsem se narodil a kromě 4 let v něm žiji celý život. Své město chci mít pro život připravené, bezpečné a zabezpečené. Ve volném čase se věnuji rodině, kutilství a přátelům.

Tereza Šustová


Narodila jsem se v Benešově a celý život tady žiji. Mám bohaté profesní zkušenosti z oblasti gastronomie a hoteliérství (světové hotelové řetězce). V posledních letech se profesně věnuji digitální platformě televizní reklamy (plnění technických a legislativních norem reklamních spotů)

A úplně poslední rok jsem čerstvá maminka a intenzivně vnímám, co je v Benešově z pohledu maminek špatně. A především zde vidím svůj přínos pro změny k lepšímu, pro Benešov.

Jakub Kruliš


Je mi 35 let, vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Čáslavi. Jsem čerstvým otcem. Narodila se mi dcera Milada a i kvůli ní kandiduji. Chtěl bych se přičinit, aby pro ni byl Benešov místem, kde najde život nejen pohodlný, ale i aktivní. Chci pracovat na zlepšení komunikace radnice s občany. Jsem přesvědčen, že tam jsou nedostatky, které je nutné vyřešit.

Milada Novotná


důchodkyně