Naše cíle pro 2022-2026


Benešov pro život (6 bodů pro lepší Benešov)

Benešov pro lidi

 • zlepšení komunikace města s občany a předávání informací veřejnosti
 • zlepšení koordinace dopravních uzavírek
 • otevřené město - moderní a vstřícný úřad (jasné priority v katalogu projektů)
 • spolupráce s osadními výbory
 • zapojení občanů do rozhodování o rozvoji Benešova
 • podpora poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb - navýšíme finanční prostředky Grantového fondu

Budeme Vás včas informovat o zásadním dění ve městě. A to průběžně, nejen měsíc před volbami. Budeme koordinovat dopravní uzavírky tak, aby nebyla ochromena doprava ve městě, jako se tomu stalo toto léto. Zajistíme kvalitu a odborný rozvoj sociálních služeb, aby reagovaly na různé potřeby občanů. Musíme podporovat přirozené funkce rodin, aby mohly dobře fungovat v náročných vývojových etapách i v náročných ekonomických obdobích. Navýšíme finanční prostředky do Grantového fondu sociálních služeb.

Benešov pro vzdělání

 • zajištění kapacit MŠ a ZŠ pro potřeby obyvatel
 • modernizace a vznik odborných učeben (ZŠ Karlov)
 • modernizace budov škol a školských zařízení
 • podpora spolupráce základních a středních škol
 • podpora spolupráce škol a firem
 • podpora DDM (Dům dětí a mládeže), ZUŠ (Základní umělecká škola)

Vzdělávání dalších generací je důležité pro budoucnost města. Zajistíme kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí a dostatečné kapacity v mateřských i základních školách. Jasnou prioritou je půdní vestavba ZŠ Karlov a vybudování odborných učeben. Dotáhneme do konce projekt družiny ZŠ Dukelská, podpoříme realizaci modernizace budovy ZŠ Jiráskova.

Benešov pro sport, kulturu a volnočasové aktivity

 • podpora aktivního trávení volného času pro všechny generace
 • podpora kulturních a sportovních akcí - obnovíme Letní kino v Konopišti, Benešov City live, navýšení finančních prostředků do Grantového fondu na sport a kulturu
 • zahájíme rekonstrukci KC Karlov na moderní kulturní centrum
 • rozšíření MUD* (Muzeum umění a designu)
 • investice do sportovišť a zkvalitnění dětských hřišť - vybudujeme workoutové hřiště na Spořilově
 • další rozvoj volnočasového areálu na Sladovce
 • investice do venkovního letního koupaliště, bazénů
 • zahájíme projekt cyklostezky do Bedrče a Bystřice

Aktivní trávení volného času je důležité pro všechny generace, zejména pak pro děti. Budeme finančně podporovat sportovní oddíly a kluby pracující s dětmi a mládeží. Budeme pracovat na tom, aby Benešov byl sportovním a kulturním centrem s vyžitím pro všechny generace.

Benešov pro klidný a spokojený život

 • výsadba stromů a podpora zelené infrastruktury - vysadíme stromy v ulici Pražská
 • obnova a doplnění městského mobiliáře - umístíme 25 nových laviček
 • obnovíme projekt revitalizace parku Klášterka
 • zkvalitnění péče o zeleň a úklidu města
 • podpora pro nájemníky při rekonstrukci městských bytů (příspěvek nájemníkům až 100 tis. na rekonstrukce městských bytů)

Také Vám ve městě chybí zeleň a klidný park? Znovu se pustíme do projektu revitalizace parku Klášterka. Budeme prosazovat výsadbu stromů v ulicích, město nemůže být jen asfaltovou a betonovou pouští. Umístíme 25 nových laviček na místa, která nám pomůžete vytipovat.

Bezpečný Benešov pro život

 • bezpečnost chodců (nové přechody a chodníky)
 • bezpečnost v okolí škol - regulace dopravy před školami v ranní špičce
 • zklidnění dopravy v centru města
 • podpora preventivních akcí pro děti i dospělé
 • zvýšení bezpečí obyvatel a řešení sociální problematiky

Dopravní situace u škol je ve špičce dlouhodobě kritická a stále pořádně neřešena. Existují projekty jako je "Školní ulice" a "Pěšky do školy" ("Pěšky městem"), do kterých chceme naše školy zapojit. Oslovíme aktivní seniory, aby pomohli strážníkům městské policie hlídat přechody, bude tak možné zajistit bezpečnost na více místech.

Zajistíme propojení fungování městské policie a sociálních služeb tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti ve městě.

Benešov pro budoucnost, pro udržitelný rozvoj

 • efektivní čerpání dotačních prostředků na rozvoj města
 • prosazování zájmů města na úrovni kraje a státu (např. obchvat města a zahloubení komunikace I/3) - zahájíme projekt obchvatu města
 • startovací byty a rozšíření bytového fondu (Táborská kasárna - nenecháme pozemky jen developerům, musí profitovat město)
 • koordinace rozvoje města a odpovědný přístup rozvojovým lokalitám (Sladovka, Táborská kasárna, Červená Vrška)
 • úspory v energiích vytvořením energetické koncepce města a řešení energetické krize, efektivní hospodaření městských budov (kogenerace, fotovoltaika apod.)
 • spolupráce s podnikateli a investory
 • ReUse centrum - místo, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít.

Na rozvoj města není možné se dívat optikou čtyřletého volebního období a ani optikou svého bytu či domu. Město je potřeba vnímat v širším kontextu a ve všech souvislostech rozvoje a vývoje společnosti. Aby byl Benešov lepším místem pro život, budeme koordinovat rozvojové lokality tak, aby nedocházelo ke zbytečnému rozrůstání města do krajiny. V případě rozvoje nové lokality je potřeba zajistit dostatečné kapacity MŠ, ZŠ a dalších služeb pro občany. Táborská kasárna a zisky z prodeje bytů nenecháme jen developerům. Ze zisků je potřeba investovat do rozvoje města.

Provedeme revizi majetku města a vyhodnotíme možnosti využití alternativních zdrojů energie. Budeme investovat do fotovoltaických panelů na střechy městských budov, aby došlo ke snížení nákladů na provoz. Budeme prosazovat kogeneraci energie mezi zimním stadionem a bazénem.