Chystáme pro Vás kartu občana - Benefit!

06.03.2024

Kartu připravují Technické služby Benešov ve spolupráci s městem.

  • karta bude dobrovolná (podobně jako věrnostní karty u obchodníků)
  • připravujeme systém benefitů pro občany města
  • na kartu půjde nahrát kredit a bude s ní možné platit např. parkovné, návštěvu bazénu a další platby pro MSZ Bn a TS Bn
  • karta bude fyzická i elektronická

  • v budoucnu může být propojena např. i s knihovnou či sloužit pro návštěvu kulturních a sportovních akcí
  • nyní probíhá testování ve spolupráci s naším členem Josefem Vaškem