Jak se v Česku staví školy a co zlepšit?

08.03.2023

Mgr. Jakub Hostek - místostarosta města Benešov

Školám a vzdělávání se věnujeme ve všech ohledech. Máme mezi sebou učitelky, učitele a také lidi, kteří se věnují investicím do vzdělávací infrastruktury. Investice do škol a do vzdělání jsou investicí pro naší budoucnost, budoucnost města.

Od začátku mého nástupu do funkce jsem navštívil ZŠ Jiráskova, ZŠ Dukelská i ZŠ Karlov, kde jsem podrobněji zjišťoval potřeby jednotlivých škol. Všechny se bohužel potýkají s nedostatečnou kapacitou učeben. Situaci na ZŠ Karlov by měla pomoci zlepšit půdní vestavba, kde vznikne 5 nových odborných učeben.

S ohledem na aktuální stav kapacit ZŠ a potenciální rozvoj města, však musíme již nyní začít pracovat na vybudování nové základní školy v Táborských kasárnách. Může se jednat až o 1 mld. Kč a město nemá tolik finančních prostředků. Proto jsem o zajištění způsobu financování jednal na půdě Poslanecké sněmovny s paní Věrou Kovářovou, 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny, náměstkyní ministra školství Martinou Běťákovou a radním pro školství Středočeského kraje Milanem Váchou.

Na takto zásadních tématech je spolupráce s opozicí důležitá. Již několikrát jsem řekl, že s konstruktivní spoluprací nemám problém. Jsem rád, že zrovna v této oblasti máme společnou řeč s PRO Benešov, s Janou Čechovou a Lubošem Balatou, kteří se semináře "Jak se v Česku staví školy a co zlepšit" ve Sněmovně také účastnili. Zkušenosti z okolí Prahy ukazují, že příprava a realizace nové ZŠ může zabrat 5 let, i více. Proto je důležitá shoda napříč politickým spektrem a je potřeba začít s přípravami co nejdříve.   

Fotogalerie