Oprava lávky v Konopišti

15.02.2024

Lávka přes Konopišťský rybník, zvaná také Žofiin most, prochází opravou.

V minulých letech byly realizovány pouze dílčí opravy, kdy došlo vždy k výměně několika pochozích prken, která byla v havarijním stavu. V letošním roce probíhá oprava kompletní, dojde k výměně všech dřevěných částí mostu.

Původní pochozí prkna byla položena přímo na podkladové části lávky a z důvodu nedostatečného odvětrání rychleji docházelo k poškození, prkna se tak musela častěji měnit. Nyní jsou prkna instalována ve zvýšené poloze, vznikne tak prostor pro cirkulaci vzduchu a lávka bude déle sloužit bez nutnosti častých oprav.

Kompletně hotovo by mělo být nejpozději do konce dubna.

Více informací najdete na webu: https://www.benesov-city.cz/oprava%2Dlavky%2Dv.../d-107807