Přinášíme změnu: Benešov pro život vstupuje do vedení města

03.11.2022

Milí Benešáci,

povolební vyjednávání v našem městě jsou u konce. Proces to byl poměrně dlouhý a komplikovaný. Chvíli vše nasvědčovalo tomu, že vstoupíme do volebního období jako opozice, vývoj se však nakonec stočil opačným směrem, a to k našemu místu ve vedení města. V tomto článku Vám nastíníme, jak jsme k takovému závěru dospěli.

Počátky vyjednávání

První dny po zveřejnění volebních výsledků byla ve hře široká koalice stávající se z pěti uskupení: Volba pro Benešov (VPB), Benešov pro život (BPŽ), SPOLU, PRO Benešov a Piráti. Šlo tedy o čtyřkoalici VPB, SPOLU (ODS), PRO Benešov (STAN) a Piráti, které mohla fungovat na půdorysu voleb roku 2018 i v novém volební období, a to s naší případnou účastí i neúčastí.

V pondělí 26. 9. 2022 nás zástupci VPB oslovili k jednání a nabízeli 3 pozice (místostarosta + 2 radní) v devítičlenné radě města. Tuto nabídku jsme vzali na vědomí a vycházeli z ní po celou dobu vyjednávání.

Následovala fáze, kdy o budoucí spolupráci debatovali zástupci původní čtyřkoalice (VPB, SPOLU, PRO Benešov, Piráti), a to bez naší přítomnosti. Proti tomuto postupu jsme se důrazně ohradili. Ačkoliv jsme ze všech debatujících volebních uskupení byli ve volbách druzí nejúspěšnější, neměli jsme dojem, že by nás ostatní subjekty vnímali jako rovnocenného partnera. Připadali jsme si jako "páté kolo u vozu".

Díky Vašim hlasům jsme získali silný mandát a potenciál přinést změnu do vedení města. Kdybychom se v průběhu vyjednávání nechali oslabit, neměli bychom takovou možnost prosazovat náš volební program. Byť jsme nový volební subjekt, tak jsme odmítli dělat toto "páté kolo" a neakceptovali jsme návrhy na snížení počtu našich radních v devítičlenné radě. A to i za cenu odchodu do opozice.

Druhá fáze vyjednávání

Po více než třech týdnech vyjednávání jsme dospěli do fáze, kdy jsme skutečně byli připraveni odejít do opozice. Tímto krokem jsme chtěli odblokovat vzniklou patovou situaci a umožnit vznik čtyřkoalice bez naší účasti. Než být oslabeným článkem v koalici, byli jsme připraveni na roli konstruktivní opozice.

Zástupci Volby pro Benešov nakonec předložili všem zúčastněným stranám v úterý 18. 10. 2022 finální nabídku na podobu spolupráce a složení rady města (VBP: starosta + 2 radní, BPŽ: místostarosta + 2 radní, SPOLU: místostarosta, PRO Benešov: 1 radní, Piráti: 1 radní). Toto složení bylo pro nás akceptovatelné a s nabídkou jsme souhlasili. Návrh však odmítlo uskupení PRO Benešov. Na stole se proto objevila spolupráce nové čtyřkoalice složené z VPB, BPŽ, SPOLU a Piráti. Na tuto variantu však poslední jmenovaní nepřistoupili.

Ustanovení nové koalice

Vývoj povolebního vyjednávání jsme po celou dobu konzultovali s kandidáty našeho hnutí a na základě jejich připomínek a podpory jsme v závěru jednali o tříčlenné koalici stávající z VPB, SPOLU a Benešova pro život. Toto nové rozestavení jsme stvrdili dne 31. 10. 2022 podpisem koaliční smlouvy.

Respektujeme rozhodnutí stran PRO Benešov a Piráti nevstoupit do koalice, a byť se připojujeme k vedení města, jsme připraveni na plodnou diskuzi i s těmito opozičními subjekty, a do vedení samotného vstupujeme s ambicí zasadit se o lepší Benešov, přinést pohled mladší generace a novou energii. S počtem pěti schopných zastupitelů (Jakub Hostek, Ondřej Pešek, Karel Chládek, Šárka Hájková, Jindřich Bulan) a 3 radních (Jakub Hostek, Ondřej Pešek, Karel Chládek) věříme, že máme velkou šanci na úspěch.

A jak nová koalice vypadá? V rámci zastupitelstva představuje většinu v podobě 15 zastupitelů (VPB 7, BPŽ 5 a SPOLU 3) z celkového počtu 27. Devítičlennou radu pak tvoří čtyři radní za VPB, tři za BPŽ a dva za SPOLU.

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 je svoláno ustavující jednání zastupitelstva města, na které Vás tímto srdečně zveme - je přístupné veřejnosti a koná se v KC Karlov od 18 hod. Živý přenos jednání najdete online na stránkách města Benešov.

Závěrem děkujeme všem našim kandidátům, podporovatelům a voličům. Čeká nás spousta společné práce.