Rozpočet města na rok 2023

07.02.2023

Vážení Benešáci,

včera proběhlo první letošní jednání zastupitelstva města a přinášíme Vám souhrn toho nejdůležitějšího.

Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu města pro rok 2023. Rozpočet je sice schodkový, ale odpovědný a nevede k zadlužování města. Rozpočet doporučil ke schválení i finanční výbor. Zde je pár zajímavých položek: 

  • Navýšení podpory sociálních služeb na částku 2 mil. Kč
  • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Husova 6,5 mil. Kč
  • Rekonstrukce ulice Jiráskova 20 mil. Kč
  • 89,7 mil. Kč investice a opravy infrastruktury škol a školských zařízení
  • 3,6 mil. Kč výměna laviček v amfiteátru Konopiště
  • 750 tis. Kč aplikace systému využívaného pro radary na řešení problematiky parkování a zefektivnění výběru pokut za účelem eliminovat nevhodné parkování (např. v pěších zónách)

Došlo také k pojmenování ulice "Sportovní" u zimního a atletického stadionu (od ulice Hráského k ulici U Náhonu). Ale než pojmenování této ulice, tak je důležitější její bezpečnost. Pracujeme na vyřešení dopravní obslužnosti a zklidnění dopravy v lokalitě Sladovka a sportovišť v ulici Sportovní.