K zahájení vytápění objektů

23.09.2022
Autor: Shutterstock
Autor: Shutterstock

V současné době vzniká mnoho diskusí o zahájením vytápění objektů. Žádný katastrofický scénář se nekoná. Podmínky pro zahájení vytápění zůstávají podle platné vyhlášky nezměněny.

K energetice:

U vytápění bytových domů města je výhodou vlastnictví tepelného hospodářství. Zde bude možné při dodávkách a regulaci tepla spojit plnění povinnosti dodavatele tepla a povinnosti města, jako majitele objektů. Celkové snížení spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je bezesporu nutné. Ve většině případů je řešení v zajištění dodržování současných požadavků na teplotu v obytných prostorách. Úspory spotřeby tepla spotřebovaného k přípravě teplé vody je nutné řešit po celý rok nejen v topné sezóně. Je nutné zajistit správné a důsledné řízení dodávek tepla pro vytápění a přípravu teplé vody včetně zajištění možnosti regulace dodávek tepla a zapojení uživatelů bytů do celkových úspor.

Dodávky tepla a energií se netýkají jenom bytových objektů. Město vlastní a provozuje mnoho objektů a zařízení kde je nutné řešit spotřebu energie s větším důrazem, než se dělo doposud. Zde není možné prosazovat pouze obecná a plošná opatření. Řešení musí být prováděna s ohledem na možnosti a potřeby každého objektu samostatně, případně využití energetických požadavků a možností komplexů budov - například zimního stadionu a plaveckého bazénu ....

Řešení dodávek tepla, nákupu energií a celkové náklady na energie musí být v nejbližší době prioritou pro vedení města i pro všechny občany města. Úspory energií je nutné cíleně řešit s přihlédnutím k nutným energetických potřebám města. Řešením není strašení lidí snížením teploty vytápění na 18 °C a konkrétní řešení odkládat.


Václav Edr

soudní znalec v oboru energetika

kandidát č.16